Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

(kliknij na zdjęcie aby otworzyć)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 Podręczniki do religii na rok szkolny 2020/2021

Plik do pobrania: tutaj


 

 Zapraszamy


 

 Link do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

slaskie.edu.com.pl


Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 podczas organizowania
i przeprowadzania egzaminów w roku 2020
w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie

Plik do pobrania znajduje się tutaj


 

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie

Vulcan Śląskie Nabór

Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców:

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 


Szanowni Państwo
 
w nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wielu pytań i wątpliwości firma VULCAN organizuje Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców. 
Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.
 
Pokaz będzie dostępny w dniu 09.06.2020 godz. 14.00 na żywo pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 21 w Czestochowie 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie dostępna jest tutaj

Procedura postepowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej dostępna jest tutaj

Oświadczenie pracownika/pelnoletniego ucznia dostępne jest tutaj

Oświadczenie  - uczniowie niepelnoletni dostępne jest tutaj

Zasady konsultacji dostępne są tutaj

 


Procedury bezpieczeństwa dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

 O czym należy pamiętać podczas egzaminu. Plik od pobrania

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty. Plik do pobrania

Harmonogram egzaminu. Plik do pobrania


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.KODEKS UPRZEJMOŚCI I ŻYCZLIWOŚCI

W NAUCZANIU ZDALNYM

 

1. Nie używamy nieodpowiednich zdjęć profilowych.

2. Nie piszemy po tablicy/obszarze współpracy, jeśli nie jest to konieczne.

3. Jesteśmy aktywni na zajęciach i często się udzielamy.

4. Nie przerywamy sobie wzajemnie.

5. Zachowujemy kulturę osobistą – w mowie i w piśmie. (Dzień dobry. Cześć. Proszę powtórzyć. Potrzebuję pomocy. Czy mogę…?).

6. Na lekcję nie dodajemy uczestników spoza naszej klasy.

7. Nie robimy zdjęć nauczycielom oraz uczniom w czasie lekcji.

8. Nie udajemy, że mikrofon nie działa. 

9.  Odchodząc od komputera, blokujemy stację komputerową dla własnego bezpieczeństwa.

10. Podczas zajęć online nie puszczamy ogłuszającej muzyki.

11. Nie przerywamy sobie nawzajem, odnosimy się do siebie kulturalnie.

12. Dajemy sobie prawo do popełnienia błędu – bez krytyki, wyśmiewania i nieprzyjemnych komentarzy.

13. Nie puszczamy niepotrzebnych dźwięków. 

14. Odpowiadamy na pytania nauczyciela.

15. Nie opuszczamy lekcji bez potrzeby.

16. Nie udajemy, że kamerki nam nie działają.

17. Nie wyciszamy mikrofonu osobie, która mówi.

18. Nie piszemy na Czacie bez potrzeby.

29. Nie obrażamy innych.

20. Nie spóźniamy się  na  zajęcia.

21. Słuchamy się wzajemnie, jesteśmy  kulturalni.

22. Nie „wyrzucamy” nikogo z prowadzonych rozmów.

 Kodeks powstał  przy współpracy klas IV-VIII naszej szkoły.

 1


Konkurs z okazji Dnia Ziemi
 

https://view.genial.ly/5ecf7e8f48baf00d78c4a89e/vertical-infographic-zjawiska-przyrodnicze-konkurs

organizatorzy Barbara Bielinska i Eliza Pęczek


 

Drodzy Rodzice Uczniów Klas 8.
Oto aktualny harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 


https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 


DZIAŁAJĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Od poniedziałku, 4 maja przywrócono działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Umożliwia to przede wszystkim  wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Szczegółowe zasady prowadzenia pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zostały ujęte w opracowanych Procedurach Postępowania Przeciwepidemicznego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dla klientów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych opracowano Ogólne zasady planowania wizyt. Można je znaleźć tutaj    

Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie lub poprzez e-mail.

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 34/361 94 34 e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 34/362 24 24 e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 34/363 25 50 e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl
    Centrum Informacji Zawodowej tel. 34/361 93 92 e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 780) od 4 maja została przywrócona działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Umożliwia to realizację zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej ZPPP

 


 Zwroty książek  do biblioteki szkolnej

 

Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:

1.     Książki (poza podręcznikami) wypożyczone z biblioteki zwracają obowiązkowo  uczniowie klas 8 oraz wszyscy,  którzy przestają być uczniami naszej szkoły  (np.zmiana szkoły itp.) – listy uczniów otrzymają wychowawcy klas.

2.     Pozostali uczniowie mogą dokonać zwrotu wypożyczonych książek po okresie wakacji (poza podręcznikami)

3.     Zwroty kompletów podręczników są obowiązkowe!

Zwrot podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych do biblioteki

Prosimy o zwracanie podręczników wyłącznie w pełnych kompletach ( w razie braku np. zagubienia dowolnego egzemplarza należy go odkupić, a następnie dokonać zwrotu całego kompletu wypożyczonych podręczników). W związku z tym prosimy o wcześniejsze dokonanie przeglądu kompletności i stanu podręczników, ich czystości , usunięcia okładek ochronnych, zbędnych notatek itp.

Należy obowiązkowo stosować się do poniższych zasad:

 • wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia (informacja znajduje się również na stronie internetowej szkoły)

 • nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów książek

 • kompletne zestawy podręczników zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica)

 • książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela, następnie są odkładane
  w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu

 • po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników (w sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji).

 • należy ograniczyć bezpośredni kontakt z przyjmującym zwroty bibliotekarzem

 • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi

 •  przyjęte egzemplarze będą poddane obowiązkowej kwarantannie

 • należy zachować bezpieczną odległości ( do 2 metrów) od innych osób

 • zasłaniać twarz maseczką ochronną, używać rękawic ochronnych

 • przyjmowanie zwracanych książek odbywać się będzie w oddzielnym pomieszczeniu, na stanowiskach zabezpieczonych osłonami z folii

 • użytkownicy nie mogą przekraczać wyznaczonych linii (oznakowań na podłodze

  Wykazy i liczba podręczników w kompletach poszczególnych klas: 

 

KLASA IV – 10 szt

j.polski

j.angielski

historia

przyroda

matematyka cz.1

matematyka cz.2

technika

informatyka

plastyka

muzyka

 

KLASA V – 11 szt.

j.polski

j.angielski

historia

biologia

geografia

matematyka cz.1

matematyka cz.2

technika

informatyka

muzyka

plastyka

 

KLASA VI – 11 szt.

j.polski

j.angielski

historia

biologia

matematyka cz.1

matematyka cz.2

technika

informatyka

plastyka

muzyka

geografia

 KLASA VII – 12 szt                             

j.polski                                               

j.angielski

historia

biologia

chemia

matematyka

muzyka

informatyka

j.niemiecki

fizyka

geografia

plastyka

 KLASA VIII – 12 szt

j.polski

j.angielski

historia

biologia

chemia

matematyka

edb

informatyka

j.niemiecki

fizyka

geografia

wos

 

 Harmonogram zwrotów podręczników:

 19.06.2020 – Klasy VIIIa, VIIIb, IV,

 22.06.2020 – Klasy Va, Vb, Vc, Vd,

 23.06.2020 – Klasy VIa, VIb, VIc, IIa,

 24. 06.2020 – Klasy VIIa, VIIb, VIIc,

 Klasy I-III  - termin zostanie ustalony i przekazany przez wychowawców

 Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie terminów i zasad zwrotów książek i podręczników szkolnych


 229 Rocznica Konstytucji 3 Maja

Zamiast tradycyjnej akademii zachęcamy do obejrzenia prezentacji, która przybliży Wam ważne wydarzenie w dziejach naszego narodu.

https://view.genial.ly/5ea161fa42b8b70da80f8e3c/interactive-image-229-rocznica-konstytucji-3-maja?fbclid=IwAR1Ja1MM8K43fdIxYWuixf6vW_G5YRi9lvXaJYxUX7S-QEaObCjV0TQ52Q8


REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS I NIE BĘDZIE PUBLIKOWANA.

DO KAŻDEGO Z RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI ZOSTAŁA WYSŁANA WIADOMOŚĆ (NA WSKAZANY WE WNIOSKU ADRES E-MAIL) O PRZYJĘCIU BĄDŹ NIEPRZYJĘCIU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.


Bezpieczne korzystanie z dostępnych metod i narzędzi do nauki zdalnej - poradnik i materiały do zapoznania.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo


 

KORONAWIRUS: Aktualne informacje i zalecenia

https://www.gov.pl/web/edukacja

 


Wirusy
znane i nieznane

autorzy: Maria Królikowska,
                        Michał Staszczyk

Słownik wyrazów obcych, najnowsze słownictwo XXI wieku, podaje:

„w języku łacińskim virus – to trucizna;
w biologii, to drobnoustrój, który nie posiada budowy komórkowej, ani własnych enzymów, egzystuje kosztem organizmu żywego wywołując choroby.”

Nauka, która zajmuje się wirusami nazywa się wirusologią, którą interesują także choroby przez nie wywoływane.

Zapobieganie chorobom wirusowym polega na stosowaniu szczepień ochronnych przeciw najczęściej występującym i niebezpiecznym odmianom wirusów. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej skutecznych leków, przeciwwirusowych pozwalających leczyć niektóre wywoływane choroby.

Najczęściej spotykane choroby wirusowe człowieka to:

-       AIDS wywołane wirusem HIV,

-       choroby wieku dziecięcego (odra, różyczka, ospa wietrzna, nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, tzw. świnka),

-       infekcje wywołujące katar, grypę czyli przeziębienia,

-       wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka zakaźna – choroba „brudnych rąk’),

-       odzwierzęca choroba wirusowa, to wścieklizna.

Przewodnik Pacjenta Koronawirus Nr 1/2020 mówi o koronawirusach – skąd się biorą i jak należy z nimi postępować.
 Naukowcy oceniają, że koronawirusy to bardzo duża grupa istniejąca „od zawsze”. Większość z nich występuje w krajach afrykańskich i azjatyckich u zwierząt. Jednak siedem gatunków koronawirusa „przeskoczyło” na ludzi.

Uważano, że powodują niegroźne choroby górnych dróg oddechowych, takich jak: infekcje gardła, przeziębienie, zapalenie krtani, katar, kaszel. Tak działały cztery koronawirusy zidentyfikowane w XX w. W 2020 roku w Chinach odkryto nową odmianę nazywając SARS (jest to skrót od angielskiej nazwy ciężkiej niewydolności oddechowej).

Cofając się do roku 2012 w Arabii Saudyjskiej wykryto nowego koronawirusa, nazywając go MERS, czyli bliskowschodni zespół oddechowy. Późniejsze badania wykazały, że pierwsze zachorowania wystąpiły w Jordanii. Prawdopodobnie wirus ten przeniósł się z wielbłądów na ludzi i choć epidemia tego wirusa już wygasła, występują od czasu do czasu pojedyncze przypadki zachorowań.

Siódmym koronawirusem atakującym ludzi jest SARS COV-2, który po przedostaniu się do ludzkiego organizmu namnaża się w komórkach nabłonka wyścielającego drogi oddechowe, powodując stany zapalne. Takie zakażenia mają objawy podobne do przeziębienia. Układ immunologiczny zaczyna zwalczać intruza, tak samo jak każde przeziębienie. Jednak wirus ten jest bardzo groźny, gdyż powoduje zaraźliwość. Atakuje w Europie „zajadliwie” nawet w porze zimowej.

Okres inkubacji – jest długi i w tym czasie wirus jest zaraźliwy, znaczy to, że osoba zarażona nie ma żadnych objawów, prowadzi normalne życie i nieświadomie zaraża napotkanych ludzi co prowadzi do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa.

Naukowcy przyjmują, że SARS COV-2 rozwija się w organizmie od 1-14 dni, a badania z lutego 2020 wykazały, że inkubacja może wynosić nawet 24 dni.

W czasie epidemii szczególne znaczenie ma wzmacnianie organizmu, polegające na dbaniu o śledzionę. Śledziona w organizmie produkuje komórki odpornościowe dlatego musi być silna i zdrowa. Czynnikami wzmacniającymi śledzionę są:

 1. ciepłe posiłki – w ciągu dnia należy zjeść minimum dwa ciepłe posiłki;
 2. odpowiednia zrównoważona dieta;
 3. lekka i wczesna kolacja;
 4. wzmacniające przekąski w postaci owoców leśnych, m. in. suszonych jagód, a także warzywa z patelni, surówki z kapusty, sok z buraka;
 5. unikanie używek, np. mocnej kawy;
 6. odpowiednie nawyki – istotne jest nauczenie się spania na prawym boku. Ta pozycja ułatwia przepływ krwi w śledzionie, co powoduje dotlenienie, a w efekcie lepszą pracę;
 7. kilka razy dziennie uprawiać gimnastykę oddechową oraz regularny ruch.

Plik


 Dla Rodziców i Uczniów klas ósmych.

 Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie miasta Częstochowy i powiatu.

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/


Informacja OKE w Jaworznie:

„Zadania do powtórki przed egzaminem”

link do materiałów tutaj Rodziców uczniów objętych terapią logopedyczną  informuję o  możliwości kontaktu z logopedą szkolnym za pośrednictwem poczty elektronicznej  annaszymanek02@o2.pl.  Zachęcam również do odwiedzania strony internetowej szkoły. W zakładce kącik logopedyczny umieszczane będą na bieżąco ćwiczenia  do pracy w domu.

Anna  Szymanek


 Biblioteka szkolna informuje:

 Darmowe książki w Internecie

wg „Biblioteka w Szkole”

https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587

kontakt w sprawie zagadnień bibliotecznych:

iwonawalczak61@poczta.fm


Pedagog szkolny przypomina Państwu o możliwości zdalnego kontaktu

od poniedzialku do piatku w g.10-15 za pomocą e-dziennika oraz aplikacji Messenger.
Jeśli ktoś chciałby porozmawiać przez telefon proszę w e-dzienniku wysłać do mnie wiadomość ze swoim numerem telefonu. Na pewno oddzwonię.
Zapraszam też do swojej zakładki "pedagog szkolny". Znajdziecie tam Państwo porady, informacje i ciekawostki.

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

Strona internetowa: kliknij

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE


 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020

Kalendarium

Czwartek, 2020-07-02

Imieniny: Kariny, Serafiny

Kalendarz

Lipiec
pnwtsrczptsond
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Statystyki

 • Odwiedziny: 721849
 • Do końca roku: 182 dni
 • Do wakacji: -6 dni