Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Artykuły

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019-2020

2018-11-07

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na rok 2019-2020

Impreza

Termin

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.19

p. Leżańska

p. Śmietana                

p. Paluch,

p. Tarkowska,

Wybory do SSU

wrzesień

p. Oziębała

Rajd integracyjny klas I-III

24 września

p. Leżańska

Spotkania z policjantem

20.09 godz. 11.45 dla klas V-VI

26.09 godz. 11.45 dla klas I-IV

p. Bednarek

Wyjście klas piątych do teatru na przedstawienie Tajemniczy ogród

wrzesień 26.09

p. Czerwińska

wychowawcy

Szkolny konkurs matematyczny „Konar”

wrzesień

p. Oziębała

Z tabliczką za pan brat dla klasy czwartej

wrzesień

p. Oziębała

11/12.09.19

Zebrania z Rodzicami o godz. 16.30

Pasowanie klas I

Październik 10.10 godz. 15.00

p. Bednarek

p. Królikowska-Wałach

p. Tarkowska

p. Paluch

Szkolenie z pierwszej pomocy klas I-III

październik

p. Wawrzak,

p. Bednarek

p. Musiał

Dzień Edukacji Narodowej

październik

p. Oziębała

p. Rychter

p. Zdziech                              

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Jesień pełna kolorów”

październik

p. Leżańska

p. Słotwińska-Śmietana

wychowawcy

Wyjście klas I-III do filharmonii

17.10

wychowawcy klas

 

Zabawa andrzejkowa kl. IV-VIII

październik

samorząd

Inauguracja kampanii Pola Nadziei

październik

p. Królikowska

p. Miśkiewicz

13/14.11.19

Zebrania z Rodzicami o godz. 16.30

Dzień Misia

listopad

n-le edukacji wczesnoszkolnej

Zapalmy znicze na grobach poległych

listopad

Samorząd uczniowski

Zdrowe śniadanie –Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Polska moja Ojczyzna”

listopad

p. Bednarek,

p. Królikowska-Wałach

p. Wawrzak

Międzyszkolny Konkurs czytelniczo-plastyczny Wierszem malowane

listopad

p. Walczak

p. Tarkowska

p. Wawrzak

Akademia z okazji 11 listopada

Listopad

 

p. Golis

p. Miśkiewicz

p. Tarkowska

1.The British Royal Family – konkurs multimedialny

2. Kraje niemieckojęzyczne dla klas VII-VIII

listopad

p. Mrozińska

p. Gajda

p. Golis

p. Kowalska

Nocne harce w bibliotece

listopad

p. Otto

p. Walczak

p. Szymanek

Musical

listopad

p.Kłak

p. Kalemba

p. Czerwińska

p. Paluch

Wizyta Mikołaja w szkole

grudzień

p. Wilfart

p. Szymanek

Wyjście do teatru klas młodszych z okazji Mikołaja

grudzień

p. Leżańska

wychowawcy klas

Szkolny konkurs plastyczny „Anioły, Aniołki”

grudzień

p. Tarkowska

Jasełka –uroczystość środowiskowa

16.12.19

p. Mszyca

p. Mrozowska

Biesiada świąteczna

16.12.19

p. Wilfart, p. Kosmala

p. Szymanek, p. Tadla

p. Kłak, p. Spruch

p. Popiołek

p.Rogala- Konatowska

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową wykonaną techniką komputerową

grudzień

p. Zdziech

p. Wawrzak

Szkolna poczta świąteczna

grudzień

p. Krakowiak

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z języka angielskiego i niemieckiego

grudzień

p. Mrozińska

p. Golis

p. Kowalska

09.12.19

wystawienie ocen niedostatecznych

16.12.19

 Wystawienie ocen, poinformowanie Rodziców o przewidywanych ocenach

23.12 – 01.01 Przerwa świąteczna

09.01.20

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

10.01.20

Rada Pedagogiczna Plenarna

13.01-24.01.2020 Ferie zimowe

Koncert kolęd

styczeń

p. Paluch

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Olimpusek”

styczeń

angliści

Turniej tenisa stołowego

luty

p. Janiszewski

p. Popiołek

Bal karnawałowy kl. I-III

luty

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zabawa karnawałowa kl. IV-VIII

luty

samorząd

Poczta walentynkowa

luty

p. Krakowiak

Powiatowy konkurs historyczny „Młody historyk”

luty

p. Miśkiewicz

p. Zdziech

p. Krakowiak

Bal karnawałowy dla klas I-III

luty

wychowawcy

Konkurs promujący oszczędzanie

luty

p. Bednarek

Konkurs krasomówczy

luty

poloniści

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego dla klas I-III

luty

p. Golis

p. Bajor-Bogdanowska

p. Spruch

p. Bednarek

p. Królikowska-Wałach

Artystyczny wieczór poezji, tańca i muzyki – impreza środowiskowa

 

p. Walczak

p. Otto

p. Wawrzak

p. Tarkowska

11/12.03.20

Zebrania z Rodzicami o 16.30

9-11.03.2020 Rekolekcje wielkopostne

Szkolny turniej warcabowy

marzec

p. Krakowiak

Tydzień zdrowia-projekt

marzec

p. Wawrzak

Zespół ds. promocji zdrowia

Szkolny konkurs piosenki o zdrowiu

marzec

p. Bednarek

p. Leżańska

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy I

marzec

Nauczyciele klas sportowych

Wychowawcy klas młodszych

p. Paluch

p. Staszczyk

p. Golis

p. Bajor-Bogdanowska

p. Tarkowska

Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur

marzec

p. Oziębała

p. Zych

Konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego

marzec

p. Zdziech

Lekcje otwarte dla dzieci z przedszkoli

marzec

p. Musiał,

p. Słotwińska-Śmietana,

p. Leżańska

p. Wawrzak

Szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego i niemieckiego dla klas VII-VIII

marzec

p. Mrozińska

p. Gajda

p. Golis

p. Kowalska

Konkurs na kartkę urodzinowa dla Królowej Elżbiety II

marzec

p. Mrozińska

p. Golis

Szkolny konkurs na jajko wielkanocne- forma płaska

marzec

p. Tarkowska

Wyjście klas I-III do filharmonii

26.03

p. Leżańska, wychowawcy

Szkolny wiosenny konkurs recytatorsko-muzyczny Klasy IV-V

marzec

p. Czerwińska

p. Paluch

Konkurs w układaniu kostki rubika

marzec

p. Krakowiak

09.04-14.04.2020 Przerwa świąteczna

21, 22, 23 .04 egzaminy klas ósmych godz. 9.00

Rekolekcje szkolne

kwiecień

katecheci

Międzyszkolny konkurs językowy „Mówię poprawną polszczyzną”

kwiecień

p. Rychter,

p. Szymanek

p. Golis

Szkolny konkurs ekologiczny Ekofizyk

kwiecień

p. Bielińska

p. Pęczek

Dzień Samorządności

kwiecień

Samorząd

p. Kłak

p. Kalemba

p. Spruch

Szkolne dyktando o pióro Dyrektora szkoły

kwiecień

p. Rychter,

p. Walczak,

p. Otto

Mała olimpiada matematyczna-powiatowy konkurs

Kwiecień 28.04

n-le edukacji wczesnoszkolnej

Kwiecień miesiącem wiedzy nt. autyzmu (zajęcia w klasach)

kwiecień

p. Rogala- Konatowska

p. Kosmala

p. Tadla

p. Spruch

Konkurs plastyczny nt. autyzmu

kwiecień

p. Rogala- Konatowska

p. Kosmala

p. Tadla

Dzień świadomości wiedzy o autyzmie

Kwiecień 02.04

p. Spruch

p. Kłak

Uchwalenie konstytucji 3 Maja

kwiecień

p. Rychter

p. Paluch

p. Biernacka

p. Zdziech

Dzień Ziemi

kwiecień

p. Staszczyk

p. Bielińska

p. Pęczek

13/14.05.20

zebrania z Rodzicami 16.30

Marsz Różowej wstążki

maj

p. Królikowska

Międzyszkolny turniej w piłkę nożną o puchar Dyrektora szkoły

maj

p. Janiszewski

p. Nowak

p. Nowaczyk

Wycieczka klas ósmych do Oświęcimia

maj

p. Miśkiewicz

wychowawcy

Szkolny piknik

maj

Wszyscy pracownicy

Szkolny turniej sportowy kl. I-III z okazji Dnia Dziecka

maj

Wychowawcy klas młodszych

Dzień dobrych uczynków

maj

katechetki

Read & Share- konkurs czytelniczy z j. angielskiego klasy VI-VII

maj

angliści

Międzyszkolny konkurs czytelniczo-logopedyczny

maj

p.Szymanek

p. Walczak

p. Wawrzak

 

01.06.20

Wystawienie ocen niedostatecznych

05.06.20

Wystawienie ocen, poinformowanie Rodziców o przewidywanych ocenach

Piknik Rodzinny na Stradomiu - prezentacja szkoły

czerwiec

p. Kłak

p. Kalemba

Podsumowanie projektu „Czytam, bo lubię”

czerwiec

poloniści

18.06.20 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

24.06.20 Rada Pedagogiczna plenarna

Uroczyste zakończenie klas I-IV i V-VI

26 czerwca

Klasy II

Uroczyste zakończenie roku klas starszych

26 czerwca

Klasy VII

p. Tarkowska

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 4.10; 08.11; 24.04; 10.06; 12.06

21, 22, 23.04 (egzaminy). W te dni świetlica zapewnia opiekę w godzinach od 7.00-15.00 a w dni egzaminów od 7.00-17.00

 

Przedsięwzięcia całoroczne

Preorientacja zawodowa- cały rok p. Wilfart

Udział w przedsięwzięciu Nowe horyzonty edukacji filmowej – p. Mrozińska

Udział w wyjściach do filharmonii – p. Paluch, p. Leżańska

Kampania Pola nadziei – cały rok p. Królikowska

Wyjścia do muzeum- p. Miśkiewicz

 

Programy

Program Młodzieżowa Akademia Życia – do końca roku

Udział w projekcie  „Odkryj w sobie talent” – cały rok

Akademia Bezpiecznego Puchatka dla klas I

Program pracy z uczniem zdolnym

Program edukacji regionalnej

 

Innowacje:

„Przeciw dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”- cały rok – p. Szymanek,                       p. Wilfart, SSU – cały rok

Innowacja włączająca elementy planu daltońskiego w klasie I                                          „ Odpowiedzialność, samodzielnośc, współpraca”  – p. Rogala –Konatowska, nauczyciele uczący -cały rok

„Czytam, bo lubię” - p. Golis, p. Rychter

„Czytanie? Jesteśmy na tak” – p. Walczak, p. Wawrzak, p. Otto

„Zobaczyć, zbadać, zrozumieć- zostać laborantem” -  innowacja dla klas VII-VIII                 p Staszczyk

Projekt „ Mieć, czy być” – p. Miśkiewicz

„Młody programista” – innowacja dla klasy Ia – p. Zdziech

Innowacja z j. angielskiego dla klas V-VIII ”I CAN DO IT” – p. Mrozińska,                          p. Golis

Czytaj więcej o: Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019-2020

Kalendarium

Czwartek, 2019-11-14

Imieniny: Emila, Laury

Statystyki

  • Odwiedziny: 607973
  • Do końca roku: 47 dni
  • Do wakacji: 225 dni