Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła5
Jesteś tutaj: Start / Dożywianie

Dożywianie

 

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Cena obiadów w maju 2018 r.

wynosi 54 zł 

( 18 obiady × 3,00 zł)

Opłaty za posiłki należy uiścić w terminie 

do 10 maja

 

- przelewem na konto 


Nr konta bankowego: 91 1030 1104 0000 0000 9314 6001lub w wyjątkowych przypadkach (np. brak konta bankowego) 


- u intendenta od 1 do 8 maja w godzinach: 7:30 - 15:00* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Informacje: 
 1. Zapisy na obiady przyjmowane są u intendenta. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie ucznia, wypełniając druk deklaracji. 
 2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w zakładce „Dożywianie”. 
 3. Koszt jednego posiłku wynosi 3,00 zł 
 4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia danego miesiąca. 
  Nr konta bankowego: 91 1030 1104 0000 0000 9314 6001 (City Handlowy)
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady na m-c .... 
 5. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu (bez podania przyczyny) dziecko zostanie wypisane z obiadów. 
 6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się liczącod następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w następnym miesiącu. 
 7. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas: 
  • osobiście u intendenta, 
  • drogą elektroniczną na adres: dozywianie.sp21@wp.pl 
  • pod nr tel. 34 365 85 97 wew. 102. 
 8. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. 
 9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki. 
 10. Obiady wydawane są w godz. 11:20 – 13:00 
  • na przerwie 11:30-11:45 pierwszeństwo mają klasy I-III 
  • na przerwie 12:30-12:45 pierwszeństwo mają klasy IV-VI
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   Kontakt z intendentem:
    
   telefon: 34 365 85 97 wew. 102 
   e-mail: dozywianie.sp21@wp.pl
    

    

   Informacja!

   Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole według nowych kryteriów. Nadmieniamy, że obecne kryterium kwalifikujące do udzielenia pomocy na osobę w rodzinie wynosi 514 zł, zaś w odniesieniu do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest ono podniesione do 150% i wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.

   Jednocześnie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z interpretacją Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej refunduje koszt jednego gorącego posiłku, o którym mowa w art. 48 ust.1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w ramach wspomnianego programu.

   W związku z tym faktem rodziny posiadające dochód nieprzekraczający „ustawowego kryterium dochodowego" mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w celu uzyskania pomocy na zakup żywności, a tym samym na zabezpieczenie śniadań i podwieczorków dla dzieci.

    

Pliki do pobrania

Kalendarium

Wtorek, 2018-05-22

Imieniny: Emila, Neleny

Statystyki

 • Odwiedziny: 130327
 • Do końca roku: 223 dni
 • Do wakacji: 31 dni