Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

J. Krakowiak

Propozycje dla uczniów 

wychowawca mgr J. Krakowiak


Bezpieczne wakacje

Porady dla dzieci i młodzieży

 Mając na uwadze dobro dzieci przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi sytuacjami .

Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!

Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

W miejscach publicznych zachowaj dystans, noś ochronę ust i nosa !

Kiedy poczujemy się zagrożeni, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Wówczas należy zawiadomić opiekunów lub znajdującego się w pobliżu policjanta.

Gdy jest uzasadniona potrzeba można zadzwonić

 do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer

997 lub 112.

Wesołych zdrowych udanych wakacji życzy Jerzy Krakowiak.


ŚWIATOWY  DZIEŃ  ROWERU  w tym roku wypada 3 czerwca

Inicjatorem tego święta był Polak prof. Leszek Sibilski, a rezolucję w tej sprawie podjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych.

12 kwietnia 2018 roku w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przegłosowano nowe święto. Od tego dnia, co roku na całym świecie, 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru.

Jazda na rowerze popularna jest nie tylko tego dnia. Jak wynika z danych kampanii społecznej Kręć Kilometry, coraz więcej Polaków wybiera "dwa kółka”.

W Polsce, w promocję święta zaangażowała się Fundacja Allegro All For Planet, która na co dzień promuje jazdę na rowerze. Rezolucja przyjęta przez ONZ przypomina, że rower „przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pożyteczny wpływ na klimat”. Wskazuje też, że ważne jest „wspieranie najlepszych praktyki i środków promocji roweru w społeczeństwie”. Ma uświadomić, że rower stanowi źródło korzyści społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych. Namawia też wszystkich, w tym prywatne firmy i instytucje państwowe, do zainteresowania rowerem jako wszechstronnym narzędziem człowieka.

Inicjatorem święta, był Polak, socjolog, wykładowca Montgomery College ze stanu Maryland koło Waszyngtonu w Stanach Zjednoczonych, konsultant Banku Światowego, były kolarz i członek polskiej kadry olimpijskiej prof. Leszek Sibilski. Zaproponował to święto, bo chciał promować rower w nowy sposób.

 


Flaga Unii Europejskiej 

11

Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość, nie zależy natomiast od liczby krajów członkowskich, ponieważ w chwili przyjmowania flagi Rada Europy liczyła już 14 państw członkowskich. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku itd. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest między innymi symbolem jedności. Flaga Unii Europejskiej powstała z inspiracji chrześcijańskiej. Sam Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana  na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.

Nagroda Europy dla Częstochowy 

Dostrzegając integracyjne działania władz samorządowych Częstochowy, w 1993 roku Rada Europy przyznała Częstochowie Honorową Flagę Europy.

 11 

W 1995 roku Częstochowie udało się powtórzyć swój sukces - integracyjne działania częstochowskiego samorządu zostały uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem – Honorową Tablicą. 10

 Natomiast w roku 1998 Częstochowa jako pierwsze miasto w Europie Środkowej i Wschodniej otrzymała najwyższy laur Rady Europy, Prix de l’Europe.

 1

 Nagrodę stanowią:

 Przechodnie trofeum w postaci drewnianej tarczy, na której znajduje się brązowa plakieta ozdobiona alegorycznymi figurami, opatrzona łacińską inskrypcją. Trofeum to znajduje się w posiadaniu laureata przez rok, do chwili wyłonienia kolejnego laureata. Na tarczy umieszczona jest nazwa każdego zarządu miejskiego lub innej władzy lokalnej - laureatów tego wyróżnienia. Brązowy medal przekazywany laureatowi na własność.

 Pergaminowy list pochwalny.

 Stypendium dla młodzieży z miasta laureackiego przeznaczone na wizytę studialną w Europie.

W roku 1984 miasta wyróżnione Nagrodą Europy zrzeszyły się dobrowolnie w Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy działające pod auspicjami Rady Europy.
Celem działalności miast wyróżnionych jest promowanie idei integracji europejskiej, intensyfikacja wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentacja dokonań miast oraz wspieranie współpracy partnerskiej i wymiany młodzieżowej poprzez wymianę informacji i organizowanie imprez międzynarodowych.
Członkowie Stowarzyszenia zbierają się dwa razy w roku na posiedzeniach Prezydium oraz Walnych Zgromadzeniach Miast Laureatów Nagrody Europy.

 Dzień Europy

 Dzień Europy upamiętnia rocznicę ogłoszenia planu zjednoczenia europejskiego, znanego jako Deklaracja Schumana od nazwiska prezentującego go ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schumana. W tym roku przypada 70. rocznica tego wydarzenia. Dlaczego 9 maja obchodzimy Dzień Europy? Choć idea jedności europejskiej nie była pomysłem zupełnie nowym (jej korzenie sięgają czasów Karola Wielkiego, a o europejskiej jedności i elementach integracji znanych nam dzisiaj pisali i mówili politycy, ekonomiści i wizjonerzy XIX i XX wieku, w tym także Polacy), to jednak właśnie Plan Schumana dał początek integracji europejskiej, której rezultatem jest znana nam dzisiejsza Unia Europejska.

Polska w Unii Europejskiej – Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku.

Państwa będące członkami Unii Europejskiej :

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.


KSIĄŻKI  W  DOMU

Jeśli podczas kwarantanny przemierzyło się mieszkanie wzdłuż i wszerz, przejrzało papiery w biurku i z nudów uporządkowało rzeczy w szafach? Jeżeli nie można wyjść do biblioteki i księgarni, warto poznać historię książek, które mieszkają w naszych domach dłużej niż my. Przyszedł czas na przegląd domowej biblioteczki. Spróbujcie  odszukać najstarsze woluminy w domu i poznać ich historię. O wartości książki będącej w domowej bibliotece nie stanowi wyłącznie rok wydania, ale wspomnienia z książką związane. Do kogo należała, była prezentem, o czym świadczy budząca sentyment dedykacja, kto ją czytał itp. Zapytajcie rodziców, dziadków i inne osoby z waszej rodziny. Zaskoczyły i zachwyciły nas wyniki tych poszukiwań.

Przeglądając książki zajrzyj na druga stronę strony tytułowej, tam powinny być informacje: kto projektował okładkę, kto wykonał ilustracje a u dołu tej strony powinna być tzw. stopka z datą wydania, nakładem czyli ilością wydrukowanych książek i kto wydrukował tę książkę. Stopka i inne informacje często znajdują się na ostatniej stronie już po tekście książki.

 W niektórych książkach wklejony jest ekslibris :

 Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka. 

1
 

Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików. Zbieranie ekslibrisów jest jedną z dziedzin kolekcjonerstwa. Organizowane są również wystawy, nieraz nawet poświęcone wyłącznie tej tematyce.

Posługiwanie się ekslibrisem jest uważane za wyraz wysokiego szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela.

 A czy wiecie dlaczego mówi się, że książkę przeczytało się „od deski do deski”.

Jeżeli chcecie poznać trochę szerzej historię książki przesyłam link

http://biblioteka.tu.koszalin.pl/docs/Historia_ksiazki.pdf

INICJAŁ ( initiale od łac. initium, początek). Można go zdefiniować jako: Pisownia imienia lub nazwiska w postaci skrótu ograniczonego do początkowej litery (lub rzadziej kilku początkowych liter).Wyróżnienie odrębnego graficznie fragmentu tekstu (najczęściej akapitu) poprzez nadanie pierwszej literze tego fragmentu innego wyglądu niż posiada reszta tekstu. W przypadku, gdy wyróżniany fragment zaczyna się wyrazem dwuliterowym, to obie litery wchodzą do inicjału.

1

Teraz gdy znacie już co to jest ekslibris i co to jest inicjał spróbujcie zaprojektować ekslibris do książek w waszej bibliotece lub własny inicjał.

 Wzory czcionek- liter są w każdym programie do pisania. Gdybyście szukali nowych pomysłów przesyłam linki.

 https://www.boro-laser.com.pl/wzory/fonty/czcionki.htm

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektor-stylizowane-kolorowe-czcionki-i-alfabet-dla-wzorow-logo_4455501.htm


 

MAJOWE ŚWIĘTA

Święto Pracy 

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. W 1950 roku, rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego.

Dzień Flagi

Święto zostało ustanowione w Polsce 20 lutego 2004 r. a obchodzone 2 maja tego samego roku. Początkowo pojawiały się różne propozycje zmiany nazwy jak np. Dzień Orła Białego, który nawiązywałby do godła Polski, jednak pozostano przy pierwszej propozycji. Głównym propagatorem Święta flagi był Lech Kaczyński, który zaczął nosić w tym dniu kokardę narodową, a po nim Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, kiedy doszło do masowych demonstracji studenckich. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku. Pierwsze po przerwie uroczyste obchody odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie.


NASZE ROWERY

Jest teraz dobry czas aby zadbać o rowery.

Najpierw czyścimy rower z kurzu brudu, następnie sprawdzamy stan techniczny poszczególnych części w tym stan opon ( nie mogą być popękane ) , sprawdzamy stan hamulców. Jest wiele filmików na youtube. Przesyłam link czego nie należy smarować.

https://www.youtube.com/watch?v=zHJPQBBmPq0

Przypominam, że warunki techniczne roweru określają przepisy

Długość  roweru oraz zespołu złożonego z roweru i przyczepy nie może przekraczać  4,00 m.

Rower powinien być wyposażony:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Światła powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni

Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:
1) barwy żółtej samochodowej:

a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu,

b) na pedałach roweru i motoroweru

2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

                                                                                 Miłej pracy J. Krakowiak


 ORIGAMI

W świetlicy wielokrotnie robiliśmy samoloty origami, dzisiaj proponuję zrobienie jednego z nich o średniej skali trudności. https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs    samolot do szybkich lotów.          

https://www.youtube.com/watch?v=hpJj6yMeMBo samolot z papieru trudniejsza wersja I

https://www.youtube.com/watch?v=403nJ4dZ9cE samolot z papieru trudniejsza wersja II

 
Ula Ociepa

                                                                                                                        Pozdrawiam J. Krakowiak


   MODELARSTWO  PAPIEROWE

 Wykonywanie modeli rozwija  umiejętności manualne uczy organizacji stanowiska pracy, poszerza  wiedzę historyczną, wiedzę z zakresu techniki – technologii i inne.

 Aby rozpocząć sklejanie modeli należy zorganizować swój warsztat pracy.

Kilka wskazówek co będzie potrzebne :

podkładka tekturowa lub inna na stół - wielkości około 40 cm x 60 cm,

podkładka z płyty pilśniowej wielkości 20 cm x 30 cm – na niej będą wykonywane cięcia nożykiem,

ostre nożyczki,

nożyk do tapet –przy używaniu tego nożyka należy zachować szczególna ostrożność lub poprosić osobę starsza o pomoc,

linijka długości 20 – 30 cm,

dobry klej np. wikol, magik, klej polimerowy lub inny ( nie używamy kleju typu kropelka, sekunda itp. ponieważ mogą skleić palce ),

szmatka, ręcznik do wycieranie rąk,

ołówek zwykły.

Szablony modeli można wydrukować lub kupić w sieci. Na początek polecam prostsze modele w cenie do 15 zł. nie drożej niż 20 zł.

https://www.olx.pl/sport-hobby/kolekcje/q-modele-kartonowe/?search%5Bfilter_float_price%3Ato%5D=15    OLX do 15 zł.

https://www.creativecenter.brother/pl-pl/home/home-category/paper-crafts-origami/do-it-yourself-projects/paper-plane-glider  bezpłatny szablon samolotu do wydruku + instrukcja.

                                                                                          Dobrej zabawy. Pozdrawiam J. Krakowiak

 

Kalendarium

Niedziela, 2020-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Kalendarz

Wrzesień
pnwtsrczptsond
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Statystyki

  • Odwiedziny: 761195
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 271 dni