Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Obiekt monitorowany

 

UWAGA

OBIEKT MONITOROWANY

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9, tel: 34 3658597, mail: sp21@edukacja.czestochowa.pl

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 21możliwy jest pod numerem tel. 34 3625105 lub adresem email: iodjs@sod.edu.pl

3.    Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4.    Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora związany z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.

5.    Kamery zainstalowane są na parterze, piętrach szkoły, w szatniach, korytarzu prowadzącym na halę sportową i wokół szkoły.

6.    Monitoring nie będzie ingerował w prywatność pracownika i nie będzie służył kontroli jakości pracy pracownika.

7.    Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie do 30 dni.

8.    Dostęp do danych posiadają upoważnieni pracownicy szkoły, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego osób  i mienia, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia materiału dowodowego dane będą przekazywane organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości.

9.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

10.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kalendarium

Środa, 2019-03-27

Imieniny: Ernesta, Jana

Statystyki

  • Odwiedziny: 404578
  • Do końca roku: 279 dni
  • Do wakacji: 86 dni